E-Cruise Eco2move
Kør økonomisk med E-Cruise Eco2move.

Eco2move forhindrer dig aktivt i at køre for hurtigt, køre med for høje omdrejninger samt at accelerere voldsomt, samtidig med at du sparer brændstof, reducerer slitage på bilen og kører mere miljørigtigt.

Eco2move er udviklet til alle køretøjer, og overvåger kontinuerligt kørestilen med en fastsat Eco profil, der ikke kan overskride de Eco parametre, du har valgt.

Det kræver ingen ressourcer at overvåge og har ingen løbende driftsomkostninger.

Eco2move følger EU's anbefalinger om økonomisk kørsel, samt bilproducenternes anbefalinger om miljørigtig kørsel.


Ordren er opdateret